Risk

Risk

Risk Yönetimi

Bugün, güçlü kurumsal yönetim, risk yönetimi ve mevzuata uyum zorunluluğu işletmeler için çok daha kritik bir önem kazanmıştır. Stratejik, finansal ve operasyonel alanlarda farklı risk birimlerini etkileyen geniş kapsamlı beklentilerin karşılanması gerekmekte ama aynı zamanda işletmeler risk yönetimi harcamalarının daha çok değer yaratmasını ve performansta iyileşmelerin sürmesini istemektedir. İtibar, marka ve pazardaki varlık korunmalıdır; çeşitli paydaşların beklentileri de işletmelerin bütünsel – riskle bağlantılı birçok uygulamanın kurum genelinde birleştirildiği – bir risk yönetimi stratejisi uygulayarak daha proaktif bir yaklaşım sergilemelerini gerekli kılmaktadır.

Mevcut risk ortamının daha iyi yönetilmesinin ve doğru tepkilerin hayata geçirilmesinin önemi artarken, daralan kaynaklar ve kurumsal sponsorluk girişimleri işletmelerin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve uyumluluk (GRC) performanslarının değerlendirilmesine yol açmıştır. “Statükocu” risk yönetimi uygulamaları, süreçleri ve yöntemleri işletmenin genel performans hedeflerine ulaşmasını sağlamaya artık yeterli değildir. Bu beklentilerin ışığında, işletmelerin yönetim kurulları ve üst yönetimleri GRC modelinin günümüz koşullarında performansta iyileşme ve risk ortamının daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayabilecek doğru bir yaklaşım olduğu görüşünde birleşmektedir