İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının tamamı organizasyonel yapı, iş tanımları ve yetkinlikler üzerine kurulmaktadır. O nedenle  İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak söz konusu tanımlamaların yapılmasını çalışmalarımızda İnsan Kaynakları Süreç tasarımlarının ön adımı olarak ele alıyoruz.

İş Tanımları

Kurumsal Yapı oluşturulması ve olgunlaşması için firmanızın İK Departmanı bu süreçte aktif rol almaktadır

 • Doğru işe doğru insan – Doğru işe doğru kişilerin yerleştirilmemesi ve bu konuda ayrıcalıklar tanınması
 • Kilit personel yaratılmaması
 • İnsan kaynaklarının doğru değerlendirilmesi (performans ölçümü)
 • İnsan kaynaklarının motivasyonunu yüksek tutmak
 • Görev ve sorumluluklarının net olması çalışanların bu konuda tam bilgilendirilmesi ve uygulamalarının istenmesi
 • Yetki ve sorumluluk çerçevesinin tam olarak çizilmesi
 • Ücretlendirmede adil olunması
 • Terfide adil olunması – kariyer planlamasının doğru yapılması
 • Şirketin başarısı ile doğru orantılı bir prim sisteminin olmayışı
 • Çalışanların Şirket yönetiminde yeterli derecede söz söyleme hakkının olması
 • Açık kapı sisteminin uygulanması