Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Firmamız  3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU KAPSAMINDA GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AİT TEŞEBBÜS VE İŞLETMELERİN;

  1. a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  2. b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

 

  1. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak

 

* Sabit varlıkların ve stokların envanter kayıtlarının tutulması ve raporlanması
* Şirket kuruluşları
* Sermaye artırımı, hisse devri, tasfiye, birleşme ve bölünme işlemleri ve tüm işlemlerin yetkili olarak raporlanması
* Sermaye tespit raporunun hazırlanması
* Vergi daireleri ile anlaşmazlıkların çözümü, takibi ve özel durumlarda özelge sağlanması
* Genel kurul yapılması ve toplantıya iştirak edilmesi
* Firmanın üçüncü taraflar ile olan iş bağının vergisel incelenmesi
* Firmaya özel durumlarda sorunun Analitik çözümü, gerekli danışmanlığın sağlanması hizmetleri